【4K】立命館大学 BLENDERS チアダンス ③ 学園祭 BKC祭

【4K】立命館大学 BLENDERS チアダンス ③ 学園祭 BKC祭

【4K】立命館大学 BLENDERS チアダンス ③ 学園祭 BKC祭

大学生 学園祭 ダンス  2017年BKC祭
音源入れ替え済

【4K】立命館大学 BLENDERS チアダンス ③ 学園祭 BKC祭