ZAZEN BOYS × AZUMA. 2023 SPRING SUMMER COLLECTION “EVERYTHING IS CHANGING”

ZAZEN BOYS × AZUMA. 2023 SPRING SUMMER COLLECTION “EVERYTHING IS CHANGING”

ZAZEN BOYS × AZUMA. 2023 SPRING SUMMER COLLECTION “EVERYTHING IS CHANGING”

ZAZEN BOYS × AZUMA.
2023 SPRING SUMMER COLLECTION
“EVERYTHING IS CHANGING"

[LIVE MUSIC]
ZAZEN BOYS 「ASOBI」

[ANIMATION]
RYOJI YAMADA

[MODEL]
GENDAI
JONGHYUN
TAKETO
TOYA
SHOHEI
IBA
DIANA CHIAKI
JUNGHI
RITSUKI
MYUUKI
ICHI
RYUSEI
DAICHI NAGATA
YUYA AOYAGI

[STAFF]
SHOW DIRECTOR : MICHIO HOSHINA (PLANKTON)
STYLIST : YUDAI ICHINOSAWA
HAIR DIRECTOR : TAKAI
MAKE DIRECTOR : KANAKO YOSHIDA
MOVIE DIRECTOR : KAI MICHITARO
YUUICHI KASHIMA(COUNTER inc.)
PRESS : KOUTARO KATO

[COOPARETION]
PRIZM
R.H
Dr. Martens
GEORGE COX

ZAZEN BOYS × AZUMA. 2023 SPRING SUMMER COLLECTION “EVERYTHING IS CHANGING”

ZAZEN BOYS × AZUMA. 2023 SPRING SUMMER COLLECTION “EVERYTHING IS CHANGING”